Politikalarımız

Misyonumuz


Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak Gerekli atılımları hızlı bir şekilde yaparak hizmet araçlarımızı geliştirmek, daha kapsamlı çözüm yolları üretmek, kaliteli etkin bir rekabet ortamı yaratarak piyasanın gelişimine ve ilçemizin, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmaktır. 

 

Vizyonumuz

Ticaret hayatına, ekonomi politikalarına yön vererek, insanların birlikte hareket etme kültürü ile güvenli, mutlu ve zengin koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş ve lider kuruluşlardan biri olmaktır. 

KALİTE POLİTİKASI

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası, kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.Özel sektörün Seydişehir’in temsilcilerinden biri olan Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası, değişen dünya koşullarında kurumsal varlığını ve özel sektörü temsil iddiasını devam ettirebilmek ve üyelerinin rekabet gücünü arttırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede;

 • Meslek ahlakını koruyan ve üyelerimizin mesleki faliyetleri ile ilgili ticari gelenekleri tesbit etmek,
 • Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynakları ayırarak bu planları hayata geçirmeyi,
 • Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için doğru,güncel,hızlı hizmeti sevgi,saygı ve güven ortamında sunmak,
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi,
 • Ürettiği hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlamayı,
 • Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve üye memnuniyetini ölçmek,
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi
 • Bağlı bulunduğu 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vermek,
 • İlçemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla hizmet sunmak,

 

MALİ POLİTİKA

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalara ve Borsalar Kanunu’nda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirmek,

 • Muhasebe kayıtlarını düzenlemek,
 • Gelirimizi ve mevduatımızı uygun bir şekilde yönetmek,
 • Gelirlerin toplanmasında şeffaf,verimli,tutumlu olmak
 • Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre diğer yıllardaki verilerde dikkate alınarak harcamalar planlamak.Bu plan çerçevesinde bütçe düzenlenmekte gelir ve gider dengesi sağlamak,
 • Verilen hizmetlerin ve aidat tarifelerinin,her mali yıl öncesinde oda meclisi tarafından değerlendirilmesi ile oda üyelerinin koşullarına göre belirlemek ve ilan etmek,
 • Gelir kaynaklarının verimli şekilde toplanmasını ve oda faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kulanılmasını sağlamak,
 • Odanın sahip olduğu varlıkları çeşitli mevduatlarda değerlendirmek
 • Mali riskleri değerlendirmek önlem almak,

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Oda üyelerimizin  sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Üye İş yerlerimizin İş hayatı standartlarını  geliştirme vizyonumuz ile ürettiğimiz hizmetin kalitesinin belirlenmesinde en önemli unsur olarak gördüğümüz insan kaynağımızın gelişmesini, istihdamını ve memnuniyetini sağlama ilkemiz çerçevesinde İnsan Kaynakları Politikamız, çalışanlarımızın;

 • Öneri ve beklentilerini dikkate alan,
 • Yenilikçi iş fikirleri yaratmalarını teşvik eden,
 • Bağlılığını güçlendirici yaklaşımları önemseyen,
 • İş yaşamının olduğu kadar özel yaşamın gelişimini de dikkate alan,
 • İş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturan
 • İş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket ederek personelin hak ve sorumluluklarını gözetmek,
 • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak,
 • İşin gerektirdiği nitelik,yetenek ve bütçe imkanları doğrultusunda yeterli sayıda çalışan istihdam etmek,
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk,risk,deneyimi ilgili personele sağlamak,
 • Çalışan performansını sürekli olarak izlemek,
 • Çalışan öneri ,beklenti ve şikayetlerini dikkate almak ve mümkün olduğu müddetçe çözüme kavuşturmak,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  kurumsal bir bakış açısı ile yönetimini amaçlar.

 

HABERLEŞME POLİTİKASI

 • Oda tanıtımın yapılması
 • Tanıtım için bütün iletişim araçlarının kullanılması yayın ve yayım yapılması,
 • Odayı ilgilendiren tüm yayınların,haberlerin takıp edilmesi,
 • Zamanında ve doğru bilgi vermek,
 • Etik değerlere bağlı kalarak üye bilgilerinin paylaşılması,
 • Haberleşme yönetemlerinde teknolojiye ayak uydurmak,
 • Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yönetemleri tesbit ederek iletişime geçmek,
 • Bilginin zamanında ulaşılmasını sağlamak,
 • Personelimizin haberleşme teknolojisini izleme ve yenilikleri kullanma konusunda bilgilendirmek 
 • Haberleşme yönetmlerinin etkinliğini izlemek,
 • İlçemiz  ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal ve ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo ekonomik araştırmalar yapılması araştırma bulgularının hedef kitleler ile paylaşılması.

 

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 • Bilgi iletişim teknolojisini gizlilik ve yasal şartlar ile üye şartlarınıda göz önünde bulundurarak,mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak
 • Üyelerine kaliteli hizmet vermek
 • Bilgi güvenliği konusunda tüm personelimizin bilgi güvenliği riskleri, politikalar, talimatlar konusunda eğitim almalarını sağlamak.
 • Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak
 • Üyelerimizin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak be kurumsal gelişimlerini sağlamak

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Üye memnuniyetini ön planda tutmak
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını tesbit etmek ve gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak
 • Üyelerin dilek ve önerilerini kolayca iletmelerini sağlamak,bu talepleri hızlı,etkin,objektif,adil ve gizlilikle değerlendirmek
 • Üyelere güler yüzlü hizmet vermek
 • Üyelerimiz için erişilebilir olmak
 • Üyelere teşvik ve hibelerle ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak
 • Üyelere ait bilgileri daime güncel ve gizli tutmak
 • Üyelerin isteklerini doğru,eksiksiz,anlaşılabilir bir şekilde yanıtlamak