logo

 

Fatura Tasdik İşlemleri

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Odamız aşağıdaki fatura tasdik hizmetlerini sunmaktadır.

Devlet inşaat işlerinde kullanılan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mal ve hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen faturalara tarihleri itibariyle rayice uygunluk tasdik işlemlerini yapmaktır.

 

Bunun için,

Müteahhit, taşeron ya da bunlara mal satanlarca odaya bir dilekçe

Fatura aslı ve birer fotokopisi

Gerekirse faturadaki malı tanıtacak katalog, proje, resim, çizim gibi açıklayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu faturalara bilirkişi veya piyasa araştırması yaptırıldıktan sonra onay işlemi tamamlanmaktadır. Bu hizmet karşılığında ücret tahsil edilir.

:

SİTE ALTI LOGOLAR