logo

 

Ayniyat Listeleri Onayı

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Firmaların teşvik kapsamında ithal etmiş oldukları, ham madde ve yarı mamül gibi malların ihracat ürününde kullanıldığını belirten belgedir. 

Firmalarımızın bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için aşağıda yer alan belgelerle odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Dilekçe 

Teşvik Belgesi aslı ve fotokopisi 

Gümrük Giriş Beyannameleri Fotokopileri 

Ayniyat Listesi 

 

:

SİTE ALTI LOGOLAR